„КУЗЕВИ СТИЛ” ЕООД стартира изпълнението на проект договор №BG16RFOP002-6.002-0979-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

 

От 21 септември 2022 г. стартира изпълнението на дейностите по проект договор №BG16RFOP002-6.002-0979-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, реализиран с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Бенефициент по проекта е „КУЗЕВИ СТИЛ ” ЕООД.

Продължителността на проекта е 10 месеца.

В рамките на проекта, дружеството предвижда да закупи следните активи: термопомпа  въздух-вода за отопление и охлаждане, помпи, енергоспестяващи линейни осветители и топлоизолационни системи за покриви- топлоизолационни плочи от минерална вата.

Вижте повече в документа на този линк.